จะอยู่หอไหน ก็หนีไม่พ้น.

จะอยู่หอไหน ก็หนีไม่พ้น.