#ยื่นResumeXจูน Cabin Crew ตะโกนอัดหมอนแม่งเลย!!

#ยื่นResumeXจูน Cabin Crew ตะโกนอัดหมอนแม่งเลย!!