#ยื่นResumeXแก้ม Operation Supervisor โบตื่นก่อนนอนที่หลัง!!

#ยื่นResumeXแก้ม Operation Supervisor โบตื่นก่อนนอนที่หลัง!!