ทำไมตุ๊กแก ต้องร้องว่า ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊กแก

ทำไมตุ๊กแก ต้องร้องว่า ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊ก ตุ๊กแก