กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว จียอนจะพูดได้มั้ย??

กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว จียอนจะพูดได้มั้ย??