เปิดตำหนักต้อนรับ อ.คฑา ชินบัญชร 25 ธ.ค. 61

เปิดตำหนักต้อนรับ  อ.คฑา ชินบัญชร 25 ธ.ค. 61