AtimeOnline Update

โลกจะกี่ใบ ก็อย่าลืมให้คุณค่ากับใจตัวเอง

ความรักเป็นเรื่องของ “ใจ” แต่ยังไงก็ต้องใช้ “สติ” อยู่ในบ้านกอดเรา ออกจากบ้านเรา เขาสามารถไปกอดใครต่อใคร รักมากแค่ไหน ก็อย่ายอมรับในเงื่อนไขที่ทำร้ายใจเราขนาดนี้

.