AtimeOnline Update

เลิกแล้วไม่เลิกรัก

"เลิกแค่การกระทำ แต่ความรู้สึก ยังคงอยู่" ทำอย่างไร ถ้า "เลิกแล้วแต่ยังไม่เลิกรัก" แชร์ประสบการณ์ความรักครั้งนี้ กับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อยฟังพร้อมกัน 3-5 ทุ่ม ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล

.
รักนะแต่อย่าเยอะ

“ เยอะ เพราะว่ารัก แต่บางครั้งอาจทำให้ใจ “ อึดอัด”ศุกร์ที่ 6 กันยายน พูดคุยความเยอะในเรื่องของความรัก กับ ดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย 21.00-23.00 ที่ กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล

.
เต็มใจจะสูญเสีย

ยินดี กับคนที่เรารัก ถ้าเค้าต้องการจากไปกับคนที่เค้ารัก "เต็มใจจะสูญเสีย" 21.00-23.00 กับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล

.