AtimeOnline Update

เสียใจไม่ยอมเสียเธอ

ก็ในเมื่อต้องเสียใจแล้ว จะยอมเสียเธอได้ยังไง แชร์เรื่องราวกันได้กับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล เมล์มาก่อนที่ clubfriday@atimemedia.com และ Clubfridayfanpage

.
ยิ่งรัก..ยิ่งห่าง

มีเหตุผลหลายอย่าง สำหรับคนรักกันที่ทำให้ ยิ่งรัก ยิ่งห่าง เหตุผลนั้นคืออะไร คุยกนได้ กับ ดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย 3-5 ทุ่ม ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล Mail มาก่อนที่ clubfriday@atimemedia.com

.