AtimeOnline Update

1 คำถาม 1 คำตอบ

1 คำถาม 1 คำตอบพื้นที่เปิดกว้างให้คุณหาคำตอบให้กับใจ ถามกันมาก่อนได้ ทาง Clubfiday@atimemedia.com , www.facebook.com/clubfridayfanpage

.
เลิกแล้วไม่เลิกรัก

"เลิกแค่การกระทำ แต่ความรู้สึก ยังคงอยู่" ทำอย่างไร ถ้า "เลิกแล้วแต่ยังไม่เลิกรัก" แชร์ประสบการณ์ความรักครั้งนี้ กับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อยฟังพร้อมกัน 3-5 ทุ่ม ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล

.