กติกาการร่วมสนุก

 1. Download หรือ Update AtimeOnline Application Version 4.0
 2. Login AtimeOnlineID และสะสม AtimePoint (เวลาฟัง) จากคลื่นใดก็ได้ เพื่อนำ Point มาแลกรับสิทธิ์เล่นกิจกรรม
 3. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ที่ AtimeOnline Application หรือ atimeonline.com/event (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อยืนยันว่าคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้)
 4. นำ Point มาใช้สิทธิ์ในการเข้าเล่นเกม โดยจะใช้ 100 Point ในการเล่นแต่ละครั้ง
 5. กดเปิดแผ่นป้ายจับคู่เป้ายิ้งฉุบ ตามโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ (จับคู่เป้ายิ้งฉุบให้ชนะ,เสมอ,แพ้) หากจับคู่ถูกต้องแผ่นป้ายจะถูกเปิดค้างไว้ หากจับคู่ผิดแผ่นป้ายจะถูกพลิกกลับ และต้องเปิดใหม่จนกว่าจะจับคู่ถูกต้อง
 6. เปิดแผ่นป้ายจับคู่จนกว่าจะหมดหรือไม่มีทางจับคู่ได้อีก จะถือว่าจบเกมและสรุปเวลาที่ทำได้
 7. ในวันจันทร์จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ทำเวลาได้น้อยที่สุด 13 อันดับแรก จะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ไปทันที (โดยแจกของรางวัลจากมูลค่ามากไปน้อยตามลำดับ) *หมายเหตุ Rank แต่ละสัปดาห์ จะหยุดจัดอันดับ เวลา 11.59 น. ของวันอาทิตย์ และ เปลี่ยนเป็น Rank ใหม่ทันที*
 8. ประกาศผู้โชคดีผ่านทาง AtimeOnline Application และ หน้าเว็บไซต์ atimeonline.com/event ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนประกาศในวันถัดไปแทน)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องแจ้งยืนยัน ผ่านทาง Inbox Facebook ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล เพื่อยืนยันสิทธิ์
 4. ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ที่ตึก GMM Grammy ชั้น 37 ผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัลแทนกันได้ และ ต้องแสดงหลักฐานการรับรางวัลเป็นสำเนาบัตรประชาชน หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล Gift Card 1 ท่าน / 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดแคมเปญ
 6. ในกรณีผู้ที่ได้ของรางวัลเป็นตั๋วชมภาพยนตร์สามารถลุ้นรับ Gift Card ในสัปดาห์ต่อไปได้
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image