“ก้าว” ที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ของตูน Bodyslam
กับการวิ่ง 10 วัน 400 ก.ม. กรุงเทพ – บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานในการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน

ในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2559 นี้

 

      มาลุ้น,ให้กำลังใจไปด้วยกันและร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน ชื่อบัญชี “โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน”เลขที่บัญชี 7420378118  ทางแห่งความหวังอยู่ไม่ไกล ถ้าได้ “ก้าว” เล็กๆ จากทุกคน   ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bodyslamband.com  /  ภาพถ่ายโดย VinBuddy

Preparing

Comments

Top