ฑูตพระพุทธศาสนา... ดีเจ.อ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม เข้ารับรางวัล ฑูตพระพุทธศาสนาประจำวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เนื่องจากประพฤติตนสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีรองอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม คุณพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิร์ล สำโรง เมื่อวันก่อน

Preparing

Comments

Top